Βασιλικό κεχριμπάρι

Βασιλικό κεχριμπάρι 

Βασιλικό κεχριμπάρι ονομάζεται λόγω χρώματος και είναι σπανιότερο και ακριβότερο.